Wyniki egzaminu maturalnego

28 czerwca poznamy wyniki egzaminu maturalnego.

Świadectwa będzie można odbierać od godz. 12.00 do 13.30 w czytelni, a następnie do godz. 16.00 w sekretariacie szkoły. Każdy maturzysta musi potwierdzić podpisem odbiór swojego świadectwa na listach OKE. Jeśli ktoś nie może odebrać świadectwa osobiście, może to zrobić za niego osoba upoważniona.

Świadectwa można odbierać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.30

Występy formacji GAMA na festynie 2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Strony